Gug Borgerforenings historie 1. del:

Gug har og havde i lighed med næsten alle andre landsbyer og småbyer en borgerforening, hvis hovedformål er at at skabe socialt samvær for byens borger. Dette samvær var tidligere oftest knyttet til en forsamlingsbygning og blev i Gug førhen udøvet i borgerforeningens hus, Gug Foesamlingshus. Forsamlingshuset var i Gug en baraklignende bygning,der indtil begyndelsen af 1970`erne lå på Borger Alle, som er vejen,der i dag føre ned til Gug Tennisklub. I forsamlingshuset foregik der, som i andre byers forsamlingshuse traditionelle aktiviteter som gymnastik, danseskole, runde fødselsdage, konfirmationsfester, sølvbryllupper,mindesammenkomster efter begravelser, rejsebiograf, foredrag, baller, fastelavnsfest, borgerforenings årlige juletræsfest, gåse og andespil, dilettant, præmiewhist osv.osv.. Jo, forsamlingshuset var af stor betydning - også for lille forblæste Gug - med gamle gårde, nogle få huse, en skole og 4-5 forretninger.

 

Tidens tand gjorde imidlertid, at foesamlingshuset blev nedslidt og ædt op af råd og svamp - måske også rotter. Tidsånden og udviklingen i Gug gjorde også, at huset ikke længere levede op til moderne tiders ændrede krav. Ånden og aktivitetsniveauet i borgerforeningen blegnede vist også en del. Forsamlingshus og grund blev solgt, og Gug borgere havde og har ikke siden ikke haft et egentlig samlingssted. Sådan var situationen indtil begyndelsen af 1970erne.

 

Gug Borgerforenings historie 2. del:

10-15 år senere begyndte en række Gug-borgere med frk.Borghild Olsen og revisor Mogens Nielsen i spidsen, at interessere sig for, hvor det beløb, salget af forsamlingshuset havde indbragt var blevet af. Folk i Gug talte meget om dette mysteeium. Borghild Olsen var en energisk talskvinde for en ældregruppe i Gugområdet. Gruppen havde tidligere årligt modtaget et mindre beløb fra Gugborgerforening. Dette beløbs udeblivelse undrede Borghild Olsen, og hun begyndte at grave i sagen.

 

Svend Jørgensen, foreningens seneste formand, var for længst død, og da regnskab og øvrige foreningsoplysninger mest fandtes i hans hukommelse og jakkeinderlomme, kunne man ikke ad den vej, få spørgsmålet belyst. Mogens Nielsen fik opsnuset, at der på en konto i Den Danske Bank var indsat et beløb på ca. Kr. 100.000, dette beløb kunne godt tænkes at tilhøre Gug Borgerforening. Pengene kunne inidlertid ikke komme til udbetaling, da der ifølge bankens oplysninger ikke længere fandtes nogen Gug Borgerforening. Initiativtagerne hyrede en advokat, H. Søgård, på den favorable betingelse, at advokatsalæret kun kom til udbetaling såfremt beløbet blev udbetalt Gugborgerforening. En retssag kunne begynde.

 

Der blev stemt dørklokker og etableret en medlemskreds, hvorefter der blev valgt en ny bestyrelse i Gugborgerforening med Borghild Olsen, Hellevangen, som formand. Et tidligere bestyrelsesmedlem kunne i retten bevidne, at der da sandlig eksisterede en Borgerforening i Gug ,og at denne aldrig var blevet opløst. Beløbet på ca. kr. 100.000 blev herefter udbetalt Gug Borgerforening Advokaten har forhåbentlig fået sit velfortjente salær!

 

Borghild Olsen havde ikke lyst ok kræfter til at fortsætte som formand i foreningen og udtrådte. De øvrige bestyrelsesmedlemmer udtrådte også ret hurtigt derefter, og en ny bestyrelse blev efterhånden valgt. I 1996 blev Bruno Schnoor valgt som formand, Svend Daugbjerg som næstformand og Annette Vardinghus som kasserer. Medlemskredsen var ganske overskulig, nemlig mellem 15 og 20 medlemmer.Men, inden Borghild Olsen udtrådte som formand, havde hun medvirket til, at Gug Borgerforening fik et nyt tilholdssted, Juelsgaard. Dette blev et stort aktiv for den nye bestyrelse, idet Juelsgaard muliggjorde synlige arrangementer. I de følgende år afholdt foreningen årligt mindst 2 arrangementer - et for børn ( fastelavn ), et for voksne med spisning og dans. I 1998 afholdt foreningen et stort grundlovsarrangement. I takt med disse aktiviteter steg foreningens medlemstal. Naturligvis blev alle bestyrelsesmøder afholdt på Juelsgaard.

 

Da Juelsgaard per 1 . Januar 2000 overgik til anden ejer, måtte dette tilholdssted forlades, og foreningen er - i lighed med flere andre af Gugområdets foreninger og klubber - uden fast samilngssted.Da bibloteket i Gug blev nedlagt undersøgte bestyrelsen muligheden for at købe bygningen, men måtte frafalde fordi der skulle investeres uoverskueligt meget i sikring af bygningen, indretning af handicapfaciliteter, toiletter mm. og indenfor en kortere periode også et nyt tag. Sammen med andre af bydelens foreninger og klubber har borgerforeningen foreslåer, at der bygges et foreningshus på det af kummunen ejede areal ved Vissevej mellem jernbanelinien og Indkilde Alle. Ideen var, at flere foreninger kunne dele faciliteter samt at arealet samtidig kunne anvendes til parkeringsplads for Gug Boldklub. Foreningens forslag blev behandlet under "Eventuelt" i et møde i Kulturudvalget og her afvist.